ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บโกดังขนาดเล็กให้เช่า

โกดังขนาดเล็กให้เช่าหรือที่เรียกว่าการเก็บเข้าลิ้นชักเป็นกระบวนการจัดเก็บวัสดุประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บวัสดุและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแนวนอน แนวคิดของการจัดวางคลังสินค้ากลายเป็นเรื่องปกติเนื่องจากกระบวนการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บคลังสินค้าให้สูงสุด มีส่วนประกอบการจัดเก็บต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บเข้าลิ้นชักโกดังขนาดเล็กให้เช่า ส่วนประกอบของชั้นวางคลังสินค้าคานรับน้ำหนักหรือที่เรียกว่าคานขั้นเป็นโครงสร้างรองรับที่อนุญาตให้จัดเก็บวัสดุในรูปแบบแนวนอน คานรับน้ำหนักถูกติดตั้งเข้ากับโครงตั้งตรงซึ่งช่วยให้สามารถจัดวางคลังสินค้าได้

โครงตั้งตรงเป็นกรอบการเก็บเข้าลิ้นชักโกดังขนาดเล็กให้เช่า

โกดังขนาดเล็กให้เช่าตั้งตรงคือเสาที่ตั้งตรงและสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเพิ่มความจุของคลังสินค้า จากนั้นจะเจาะรูเข้าไปในเสาตั้งตรงเหล่านี้เป็นระยะ ๆ เพื่อยึดคานรับน้ำหนัก เครื่องมือจัดฟันแนวทแยงถูกเชื่อมหรือยึดระหว่างเสาตั้งตรงสองเสาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและความแข็งแรง พวกเขาเรียกอีกอย่างว่าวงเล็บปีกกาแนวนอนหรือการปักโครงตรง พื้นลวดใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในขณะจัดเก็บวัสดุในชั้นวางของโกดังขนาดเล็กให้เช่า พื้นลวดมักเป็นลวดตาข่ายที่ติดตั้งกับเสาแนวนอนเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุที่จัดเก็บหล่นจากโครงสร้างชั้นวาง

โกดังขนาดเล็กให้เช่าตาข่ายใช้ตรงข้ามกับฐานที่มั่นคงเพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกสะสมที่ชั้นวาง ตาข่ายยังใช้เพื่อง่ายต่อการระบุวัสดุเฉพาะที่เก็บไว้ในชั้นวางแต่ละชั้น เนื่องจากด้วยตาข่ายคุณสามารถมองทะลุได้แม้กระทั่งชั้นวางที่วางสูงและรู้ว่าวัสดุใดถูกเก็บไว้ที่ใดก็ได้ เท้าชุบหรือที่เรียกว่าแผ่นหน้ามักจะวางไว้ที่ฐานของเสาเพื่อเพิ่มความมั่นคงของเสา จุดยึดเหล่านี้ยึดแน่นเพื่อรองรับเสากับพื้นคอนกรีตอย่างแน่นหนากระบวนการเก็บเข้าลิ้นชักคลังสินค้ามีหลายประเภท

โกดังขนาดเล็กให้เช่าเป็นกระบวนการที่พบบ่อยที่สุด

โกดังขนาดเล็กให้เช่ากระบวนการนี้ช่วยให้สามารถจัดเก็บวัสดุประเภทต่างๆที่มีความหนาแน่นต่างกัน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคลังสินค้าที่จัดเก็บวัสดุและผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ การจัดวางคลังสินค้าแบบเลือกมีสองประเภท กระบวนการคัดเลือกแบบคลิปอินเกี่ยวข้องกับการแขวนพาเลทไว้บนคานรับน้ำหนักแนวนอนที่คลิปรองรับกับโครงคลังสินค้าแบบตั้งตรง คลิปเหล่านี้สามารถปรับได้และคุณสามารถปรับได้อย่างง่ายดาย

เพื่อเพิ่มขนาดของชั้นวางและเก็บวัสดุที่มีขนาดใหญ่ขึ้น โกดังขนาดเล็กให้เช่าในทางกลับกันกระบวนการคัดเลือกแบบสลักเกลียวเกี่ยวข้องกับการติดคานรับน้ำหนักแนวนอนเข้ากับโครงคลังสินค้าแบบตั้งตรงโดยใช้สลักเกลียวตรงข้ามกับคลิป ซึ่งหมายความว่าคานแนวนอนได้รับการแก้ไขอย่างถาวรมากขึ้นและไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายเพื่อให้ใช้วัสดุขนาดต่างๆได้ ข้อดีของวิธีโบลต์อินคือคานแนวนอนสามารถรองรับวัสดุที่หนักกว่าคลิปในกระบวนการได้มาก ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคลังสินค้าที่มีการจัดเก็บวัสดุหนักที่มีบรรจุภัณฑ์ขนาดมาตรฐาน

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.spaceupstorage.com/

Comments are closed.